top of page
  • Writer's pictureOsi Gilboa

קורס תשאול, שכנוע ושפת גוף לאנשי הסיירת הירוקה של רשות הטבע והגנים

גן השלושה (הסחנה) זכור לי בעיקר כחווית נופש מגניבה בילדותי ובעיקר בקיץ אלא שהשבוע, באווירת נופש חורפית-קיצונית דווקא העברתי שם קורס תשאול, שכנוע ושפת גוף לאנשי הסיירת הירוקה של רשות הטבע והגנים. קבוצה של אנשים מדהימים, חיות שטח יותר נכון, שעוסקים בשמירה על אדמות מדינה ושלמות היערות ועושים זאת מתוך שליחות ערכית, אהבת הארץ, אהבת הטבע והאדם באשר הוא.חשיבות התשאול הראייתי

התשאול הראייתי שם דגש על איסוף ממצאים באמצעות שיחה וטיפול באמירותיו של הנחקר, זאת מעבר לממצאים ראייתיים שנתפסו בשטח. לא אחת, פקחי שמורות הטבע מגיעים לזירת אירוע שבה ישנן ראיות שמצביעות על קיומה של עבירה, כגון חיה מוגנת שניצודה או ערימת גזעים שנכרתו מעצים. גם אם בסמוך לממצאים אלה נתפסו אנשים שיש חשד לגביהם שהם מעורבים בעבירה המדוברת, עדיין החשד הוא רק נסיבתי וכעת צריך לקשור את הממצאים לחשודים ובעיקר לביצוע העבירה.

לימוד מקצוע התשאול – מה היתרונות?

לימוד מקצוע התשאול מקנה לנו את היכולת להפוך ראיה, שלפחות בתחילת האירוע היא חומר גלם בלבד, לראיה קבילה בבית המשפט, זאת במסגרת התהליך של ההגעה לחקר האמת. תשאול על אתר("תפיסה על חם") שמטבעו תמיד מתנהל בשטח ולעיתים גם בתנאי שטח קשים, דורש מיומנות בהשגת מקסימום מידע במינימום זמן, תוך התמקדות במצבו הרגשי של המתושאל.

4 views0 comments

Comments


bottom of page