top of page

מה בסדנה? היכולת להצליח בשכנוע והשפעה בכל משא ומתן ובכלל זה גם בעולם המכירות, מחייבת פיתוח יכולת בינאישית גבוהה. אמנות התשאול העסקי במשא ומתן מכתיבה כללי אצבע ועקרונות מעשיים להצלחה ברתימה לשיתוף פעולה וסגירת עסקאות על בסיס יחסים בינאישיים וטקטיקות מוכחות של תשאול עסקי.

מטרת הסדנה היא הכשרת בעלי עסקים, אנשי שיווק ומכירות ובעלי מקצוע שבשגרת יומם מנהלים משא ומתן, על ידי לימוד מתודות מתקדמות מהעולם העסקי ותרגול מעשי להטמעת החומר הנלמד.

במהלך הסדנה נחשפים המשתתפים לשיטות השפעה ודרכי שכנוע מתקדמות מעולם המכירות, שעיקרן המוחלט הוא גיוס שיתוף פעולה עסקי לצורך סגירת עסקאות.

בסיום הסדנה המשתתפים יוכלו להפיק מידע אינפורמטיבי עסקי משמעותי ומקדם, לרתום לשיתוף פעולה בהליך השכנוע ולבסוף, לסגור עסקאות מניבות רווח עסקי

תכני הסדנה

תקשורת בינאישית: כללי עשה ואל תעשה באינטראקציה בין בני אדם. תקשורת בינאישית ככלי מחבר המאפשר למתשאל העסקי לרתום את הצד השני לשיתוף פעולה על ידי ניהול שיחה שמניבה מידע רלוונטי איכותי, בניית יחסי אמון, ובניית תשתית למערכת יחסים זורמת המבטלת התנגדויות בתהליך המכירה

שלבי התשאול העסקי: תשאול עסקי על פי שיטה לפי שלבים מובנים בסדר כרונולוגי, מרגע הפגישה הראשונית עם הצד השני ועד רגע לחיצת היד במעמד סגירת העסקה

שפת גוף בתשאול עסקי: העלאת המודעות האישית לשפת הגוף ככלי להעברת מסר משכנע, בניית כריזמה וסמכות באמצעות שפת גוף, זיהוי סימני שקר ואמת במהלך המשא ומתן, יכולת קריאת שפת גוף בכל פגישה עסקית שמכוונת לשיקוף רגשותיו וכוונותיו של הצד השני בעסקה.

איתור צרכים ומניעים לשיתוף פעולה עסקי: כיצד לחשוף בתהליך המשא ומתן במכירה, מניעים רגשיים גלויים וסמויים הקשורים בתכונות אופי ובמבנה אישיותו של הצד השני ואיך ממנפים אותם לטובת השגת שיתוף פעולה עד לסגירת העסקה?

שיטות לתשאול עסקי: חשיפת המשתתפים בסדנה לשיטות תשאול עסקי רבות עוצמה שחלקן פונות לרציונאל ולשיקולי כדאיות ותועלת של הצד השני בעסקה, וחלקן מערבות צד רגשי ואמוציונאלי, הכל במטרה להשגת הסכמות ושיתופי פעולה שתוצאתם סגירת עסקה איכותית לשביעות רצונם של שני הצדדים.

הכרה מנטלית בתשאול העסקי: היכולת לבסס מערכת יחסים של אמון על ידי הכרת אופיו ומבנה אישיותו של הצד השני בתהליך המשא ומתן, באמצעות הקשבה פעילה לנאמר בין השורות או לחילופין למה שלא נאמר כלל. הכל, במטרה לאפיין את תבניות החשיבה של הצד השני ולנסות לשכנעו מתוך עולם המושגים שלו.

התרת התנגדויות: מיפוי סוגי ההתנגדויות בתהליך המשא ומתן במכירה, זיהוי חסמים אצל הצד השני והסרתם עוד לפני היווצרותן, נטרול נקודות חיכוך במשא ומתן ומינופן לעבר השלב הסופי של סגירת העסקה.

סימולציות: צפייה בתמונות וסרטונים להמחשה מעולם המכירות והמשא ומתן, תוך הצפת נקודות דיון רלוונטיות ותרחישי אמת מעולמם של המשתתפים בסדנה,
משחקי תפקידים עסקיים וסימולציות לתרגול ולאחריהן משוב אישי לשימור ושיפור

תשאול
עסקי במכירות

תנועות העצמה.jpg

קהל יעד

• מנהלים במחלקות עסקיות בבנקים

• חברות ביטוח, חברות אשראי

• מנהלי מכירות ושיווק במגזר הפרטי, הציבורי ועולם ההייטק

• בעלי עסקים בכל התחומים

• מנהלי משא ומתן מול לקוחות ושותפים עסקיים

• מתווכי נדל"ן

• שמאים

bottom of page