top of page

מה בסדנה? הפקת מידע בכל תהליך שכנוע והשפעה דורשת מיומנויות בינאישיות ויכולת ניהול שיחה בעוצמת התנגדות משתנה. אמנות התשאול מתווה דרך בטוחה להצלחה בהפקת מידע זה על בסיס יחסים בינאישיים וטקטיקות תשאול מוכחות

מטרת הסדנה היא הכשרת חוקרים בגופים אזרחיים בטחוניים ועסקיים וחשיפתם לדרכי הפקת מידע ושיטות שכנוע המתקדמים ביותר בעולם החקירות

במהלך הסדנה נחשפים המשתתפים לשיטות תשאול רבות עוצמה המסייעות בהגעה לחקר האמת ובעמידה על מהימנות המידע מצד המתושאל

בסיום הסדנה המשתתפים יוכלו להפיק מידע אינפורמטיבי משמעותי ומקדם בתהליכי בירור, תחקירים, מבדקים פנימיים ותשאול פלילי
 

תכני הסדנה
 

תקשורת בינאישית: כללי עשה ואל תעשה באינטראקציה בין בני אדם. תקשורת בינאישית ככלי מחבר המאפשר למתשאל לרתום את הצד השני לשיתוף פעולה

שלבי התשאול: תשאול על פי שיטה לפי שלבים בסדר כרונולוגי עד השגת המידע הרצוי

תשאול בתנאי שטח: איך מתמודדים עם חקירה בסביבה בעלת תנאים משתנים ובתשאול על אתר("תפיסה על חם")?

שפת גוף: זיהוי סימני שקר ואמת, העלאת המודעות האישית לשפת הגוף ככלי להעברת מסר ויכולת קריאת האחר

צרכים ומניעים: כיצד לחשוף מניעים רגשיים גלויים וסמויים ומינופם לטובת השגת שיתוף פעולה מהמתושאל

שיטות תשאול: חשיפה לשיטות תשאול רבות עוצמה להשגת שיתוף פעולה, הפקת מידע ושכנוע

הכרת המתושאל: ניתוח אישיות והכרת אופיו של המתושאל על ידי הקשבה לנאמר בין השורות

קבלת גרסה: כללים חיוניים בקבלת גרסה דרך הקשבה פעילה, איתור סדקים וסתירות ושיקוף תמונת המציאות האמיתית

סימולציות: צפייה בתמונות וסרטונים להמחשה תוך הצפת נקודות דיון רלוונטיות
משחקי תפקידים וסימולציות לתרגול ולאחריהן משוב אישי לשימור ושיפור

סדנת תשאול

לשכת שמאי מקרקעין ישראל1.jpg

קהל היעד

• חוקרים בכל ארגון אזרחי, עסקי או ציבורי שמנהל יחידת חקירות

• מפקחים במשרדי ממשלה

• עורכי מבדקים ומתחקרים במגזר הציבורי

• פקחי שטח

• חוקרי הונאה בחברות ביטוח וחברות האשראי

• תובעים, ליטיגטורים ועורכי דין

• עדים מומחים שנחקרים בבית משפט

• קציני בטחון, מנהלי בטחון

• עובדים סוציאלים

• מבקרי פנים

• מנהלי וממוני בטיחות בעבודה

• רופאים וצוותי רפואה

bottom of page