top of page

מה בסדנה?

בתהליך המכירה וסגירת עסקאות יש הרבה יותר מעבר למילים ופרשנותן. עיקר המסר שהלקוח קולט מגיע אליו באמצעות מחוות הגוף והבעות הפנים של איש המכירות שלא תמיד מסוגל לשלוט בזליגות משפת גופו.

פיתוח של מיומנות בתקשורת בינאישית בעולם העסקי ובעיקר זו הבלתי מילולית של שפת הגוף עשוי להביא להגדלת מחזור המכירות באופן משמעותי ולסייע בתהליך קבלת ההחלטות של הלקוח לגבי שיתוף פעולה מוצלח איתנו.

מטרת הסדנה

היא להעלות בקרב אנשי עסקים, אנשי שיווק ומכירות ומנהלי חברות עסקיות את המודעות האישית לשפת הגוף באופן שתאפשר להם לרתום את הלקוח לשיתוף פעולה עסקי ותסייע בקידום סגירת עסקאות.

תכני הסדנה

תקשורת בינאישית: פיתוח מיומנות של חבירה ללקוח עסקי על ידי קביעת רושם ראשוני חיובי ובניית יחסי אמון

הכרת הלקוח: היכרות מעמיקה עם מבנה אישיותו של הלקוח וקריאת עמדותיו ורגשותיו באמצעות שפת גופו כדי לייעל ולדייק את תהליך המכירה.

סגירת עסקה: כיצד מסייעת שפת הגוף בזיהוי רצינותו של הלקוח לגבי סגירת העסקה?
עשה ואל תעשה: מהן תנועות הגוף והבעות הפנים שמקדמות מכירות בעסקים? מהן אותן אלה שחשוב להימנע מהן מול לקוח?

סימני שקר ואמת: איך מזהים שקרים, חצאי אמיתות, הסתרה וחוסר אמון? מהו סגנון האמת של לקוח, ספק או שותף עסקי?

פרזנטציה עסקית: כיצד ניתן למנף את שפת הגוף לטובת גיוס לקוחות או בניית שיתופי פעולה עסקיים?

סימולציות: צפייה בתמונות וסרטונים להמחשה תוך הצפת נקודות דיון רלוונטיות
משחקי תפקידים וסימולציות לתרגול ולאחריהן משוב אישי לשימור ושיפור

שפת גוף

דניאל אטיאס

קהל היעד

• בעלי עסקים במגזר הפרטי

• חברות עסקיות במגזר הציבורי

• מנהלי שיווק ומכירות

• מנהלי משא ומתן עסקי

• מגייסי הון בעולם ההייטק

• אחראים על קשר עם ספקים

• ממונים על שיתופי פעולה עסקיים

bottom of page