top of page

שכנוע והשפעהרתימת אנשים בארגון לשיתוף פעולה על ידי המנהל במטרה לקדם תהליכי שינוי ויישום רעיונות חדשניים לקידום הארגון, באמצעות לימוד עקרונות מפתח מעולם השכנוע וההשפעה
פיתוח מיומנויות תקשורת בינאישית כמפתח להשגת יעדים הכרה עצמית של חולשות במבנה האישיות של המנהל, טיפוח חוזקות, תכונות אופי ויכולות אישיות לטובת יחסי עבודה מקדמים ובעלי השפעה בארגון
שיפור תהליך קבלת החלטותהיכולת לפתור בעיות ולהכריע בדילמות אישיות ומקצועיות בעזרת הבנה טובה יותר של דפוס החשיבה, הרגשות ודרך ההתנהגות של אנשים בארגון
טיפול במצבי קונפליקטהמנעות מעימות והתרת התנגדות שלא מתוך סמכות הגדרת התפקיד אלא מתוך סמכות אישית משפיעה
הקשבה ניהול שיחה עם עובד, עמית או מנהל תוך ניצול יתרונות ההקשבה כגון: הכלה, זיהוי מניעים רגשיים, זיהוי סגנון האמת בשפת הגוף ולמידת תדר החשיבה באמצעות הקשבה לשפת הדיבור
עמידה מול קהל והעברת מסרים – לימוד ותרגול דיבור מול קהל, והבעת עמדה אישית בישיבות, כנסים ופגישות עבודה, בניית כריזמה וסמכותיות בהעברת פרזנטציות.
הנעת עובדים- הגברת מוטיבציה ומחוברות ארגונית של האנשים בארגון תוך בניית סביבת עבודה נעימה ומרווחת. אווירה ניהולית ביחס אישי להגשמת חזון הארגון וייעודו.
משוב ככלי להנעת עובדים – פיתוח מתודה פרקטית שיטתית בהעברת משוב, מרכיבי המשוב ותפקידם בתיקון הטעון שיפור או בחיזוק חיובי והגברת המוטיבציה של העובד בארגון.
ראיונות עבודה – הפקת מידע רב ואמין אודות מועמדים לגיוס במהלך הראיון עבודה, דגשים במיומנות שיחה, יכולת קריאת שפת גוף של מרואיין והבנת מסרים בין השורות

פיתוח
מנהלים

IBC_Conference_January_26_2017_00877.jpg

קהל יעד

מנהלים ועובדים בארגונים וחברות במגזר העסקי, הציבורי והפרטי אשר בעבודתם:
אחראים על הנעת עובדים
מנהלים ישיבות בוקר
ראשי צוותים
מנהלי פרוייקטים
מנהלים בפורום דירקטוריון
מעבירים פרזנטציות
מנהלי/ות משאבי אנוש

bottom of page