top of page
  • Writer's pictureOsi Gilboa

הקשר ההדוק שבין פיתוח אישי לעסקי- Case Study

חברת SIH היא חברת אבטחה וכח אדם ששמה יצא לפניה וסניפיה פרושים בכל רחבי הארץ. הבעלים Zvika Halperin הבין מהר מאוד את הקשר ההדוק שבין פיתוח אישי לעסקי. זה לא מובן מאליו כי גם היום, עדיין ישנם בעלי עסקים וחברות שרואים בעובדים שלהם אמצעי להגדלת הכנסות בלבד. הוא רקם תכנית עבודה שנתית וקרא לה 10+SIH מה זה אומר..? "היעד שלי ושלכם", כך אמר לעובדים, "זה להתקדם השנה בכל תחום רק ב- 10%". בחישוב פשוט, בסוף השנה החברה תתפתח ב120%. ואני אומר שבחישוב עוד יותר פשוט, כל עובד שירגיש שמישהו דואג לפתח אותו ב10% בלבד, יתן מעצמו 100%.

שחיקה בעבודה מדבקת –אבל גם שביעות רצון מדבקת! זוהי קביעתה המפתיעה של פרופ' מינה וסטמן שחקרה את תופעת ההעברה (Crossover) וגילתה, שישנה "הדבקה רגשית" בתהליכים בינאישיים. כלומר אם אדם חווה בעבודתו תחושות שליליות של קושי ותסכול, יש סיכוי גדול שהוא "ידביק" גם את חבריו לעבודה בתחושות אלה. אבל באותה מידה, אם אדם חווה תחושות חיוביות של אושר, נמרצות, סיפוק ושביעות רצון במקום עבודתו, אלה לא יישארו מנת חלקו בלבד, אלא באופן טבעי בתהליך ההעברה הוא "ידביק" בהם גם את חבריו. לגילוי זה ישנה משמעות יישומית חשובה לתהליך ההעברה שעד מחקר זה התמקד רק "בהידבקות" בתחושות שליליות: מסקנה חשובה! מעסיק שידאג לשיגשוגו האישי של העובד על ידי למידה, פעילות חווייתית ומתן כלים מסייעים גם בתחומי חייו האישיים, בהכרח יביא לשביעות רצונו של העובד. שביעות רצון זאת תתפשט בסביבת העבודה שלו ובקרב חבריו לצוות, תיצור סביבת עבודה חיובית, תקדם פרמטרים חשובים של תפוקה ושירות לקוח ותביא למחוברות ולויאליות גבוהה של העובדים לארגון.


5 views0 comments

Comments


bottom of page