top of page
  • Writer's pictureOsi Gilboa

איך להיות אומנים בתשאול ובתהליכי שכנוע והשפעה בעולם העבודה החדש

Updated: Feb 4, 2023


כתבה שלי בכתב העת הנחשב של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל: אומנות התשאול למטרת שכנוע והשפעה טומנת בחובה אתגרים גדולים בכל הקשור ליכולת הפקת מידע רב ובעיקר אמין מאדם אחר. המיומנויות הבינאישיות שנדרשות הן בין היתר איתור צרכים ומניעים, אמפטיה, טיפול בהתנגדויות ויכולת קריאת האחר. הבינה המלאכותית (AI) ופיתוחיה בשנים הבאות מסוגלים להירתם לשיפור תהליכי שכנוע והשפעה רק בשלבים הבסיסיים של התשאול, כלומר בפרקי ההכנה ואיסוף המידע. המשמעות היא שככל שהתשאול יתקיים על ידי מתשאל אנושי(ולא רובוט), רמת האינטליגנציה הרגשית של המתשאל היא זו שתמשיך להוות גורם מכריע בהצלחת התשאול או כשלונו.
20 views0 comments

Comments


bottom of page